DDC Nyheter
 

Konstnärsrundans sponsorträff. Onsdag 21 april kl 17.30
Grönbetet, Dalénum
I samarbete med föreningen Lidingökonstnärer arrangerar vi sponsorträffen, ett evenemang som avslutar årets konstrunda (som var 17-18 april).


Finn upp. Torsdag 22 april kl 15-17
Matsalen på Torsviks Skola
Kom och titta på innovationer och uppfinningar från våra högstadieungdomar och rösta fram de bästa idéerna till regionsfinalen, som går av stapeln i på lördag på Tornvillan i Nacka.

Nyföretagarcentrum, Temakväll Försäljning. Måndag 26/4 kl 19
Carl Lachman kommer att berätta om konsten att sälja sin produkt eller tjänst och delar med sig av tips och råd.

 

Sugen på att expandera i Tyskland?
Om du vill hitta nya affärskontakter i Tyskland har du nu chansen, Tysk-Svenska Handelskammaren anordnar en dag med presentation (och personlig rådgivning) med representanter från delstaten Mecklenburg-Vorpommern. En region som är känd för sina många företag inom förnyelsebar energi, logistik samt automobil- och mariindustri. Vi har ett antal inbjudningar till detta halvdagsevenemang som går av stapeln 14 april. Skicka ett mail till Per om du vill vara med (lunch ingår). Här är hemsidan för Handelskammaren.


  Svensk Form regionalförening Stockholm är på gång
Svensk Form går framåt. Just nu finns elva ideellt arbetande regionalföreningar runtom i landet. Snart bir det fler. Per Östling, som är SVIDs mellansverigeansvarige, är den som tagit initativet till bildandet av Stockholms regionalförening. Just regionalföreningarna är ett viktigt verktyg för att kunna skapa effektiva mötesplatser - där samarbeten, diskussioner och olika projekt kan skapas.

KREANORD 2008 Kickoff (med DDC)
KreaNord är en tvärsektoriell arbetsgrupp som har etablerats av Nordiska ministerrådet och består av ledamöter från de nordiska ländernas och de självstyrande områdenas departement och myndigheter. KreaNord agerar som en samlingspunkt för erfarenheter, kunskaper och utvecklingsvisioner som täcker både närings- och kultursektorn. Kreativa industrier omfattar här tretton nyckelområden: reklam, arkitektur, konst och antik, konsthantverk, design, modedesign, film, interaktiva underhållningsdatorprogram, musik, utövande konst, publicering, programvaror samt tv och radio. Från Sverige deltog bland annat representanter från Näringdepartementet, Kulturdepartementet, Nutek, Konstfack transit, Statens kulturråd samt Per Östling från Dalénum Development Community.

Nyföretagarcentrum bjöd in till mingel 16 sep
Mellan 30-40 kom och njöt av mat, dryck och mingel när Nyföretagarcentrum bjöd in samarbetspartners, nyföretagare, finansiärer och andra trevliga personer till Entreprenörshuset. Stefan Källander från DDC var en av de inbjudna "Vi tycker att det är spännande att se hur nya kontakter och möten skapas inom våra lokaler, och vi räknar med att se många liknande evenemang i framtiden".Många nya nu i
Entreprenörshus 105

Nyföretagarcentrum, Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor, Designkontor 100 och Amandla Consulting har nu, direkt efter sommaren, flyttat in här. Och såväl FlexCom och Market2Member har utökat sin personalstyrka. Men, det finns dock fortfarande några rum kvar för ambitiösa och trevliga entreprenörer.
Här är alla i Entreprenörshuset.

DeLaval på Dalénum
16 juni var DeLaval Design Forum Day. DeLavals designforum/produkttvecklingsgrupp (under ledning av Robin Edman samt Lisbeth Svengren (VD respektive forskningsansvarig på SVID)) möttes här och använde DDCs workshoprum.

Näringsdepartementet FIN på grönbete - på Dalénum
16 juni kom 20-talet representanter från näringsdepartementet, enhet för forskning, innovation och näringslivsutveckling till Dalénum för en workshop som kombinerades med ett studiebesök. Dagen började med Per Östling som talade om glokal utveckling i Dalénum och dess olika beståndsdelar. Robin Edman, VD SVID, tog sedan över och förmedlade på ett briljant sätt känslan av design som verktyg för att skapa hållbarhet, ergonomi, samverkan, omtanke med mera. Som avrundning på de externa inspiratörerna gav Johan Zetterqvist och Annevi Sjöberg en inblick i vad UtvecklingsKontoret kan åstadkomma och med vilken metodik man vill göra det. UtvecklingsKontoret är ett projekt inom DDC i samverkan med SVID, NUTEK och AGA-Linde. Föredragen ledde till många initierade och intresserade frågor som ledde till en lätt försenad lunch. Som sedan följdes av en eftermiddag med workshop.

SVID samlade sina styrkor på Dalénum
Alla på SVID - anställda såväl som anknutna och samarbetskontor samlades 3 juni på Dalénum för en heldagsworkshop om framtiden.

Finn upp 2008 avgjort
Konkurrensen var mycket hård. Men till slut så kunde en värdig vinnare utses: Anna och Fanny och deras smarta lösning på sjukhuskort.

Läs mer här

Finn upp 2008 på Dalénum expo
Årets lokalfinal av Finn upp sker återigen på Dalénum. 8:e april från 10-14. Alla är välkomna att besöka detta evenemang där man kommer att få se att dagens ungdom faktiskt är både initiativ- och uppfinningsrik. En av förberedelserna inför lokalfinalen var att elever på Torsviks skola fick träffa livs levande lidingöbaserade innovatörer. På bilden syns Rickard Looft (från LooftLighter här på Entreprenörshus 105) när han och Håkan Kjellgren berättade om sitt vardagliga arbete med att uppfinna och utveckla produkter. För mer detaljer, eller om du vill delta i juryarbetet, eller om du har några frågor: skicka ett mail till per@dalenum.se

SVID på Dalénum
Styrelsen i SVID testade idag sitt nya regionkontor för Region Mellan på Dalénum med att tillbringa dagen här i möte. Att de förmodligen var nöjda med dagen illustrerades nog bäst av VD Robin Edmans slutord när färden gick åter mot City: We'll be back!

Pressrelease från DDC om Dalénum och AGA
Vi på Dalénum Development Community ser med stor glädje att AGA-Linde nu samlar alla sina olika delar på Dalénum. Det är en klar och tydlig markering att denna stadsdel kan behålla sin fantastiska utvecklingshistoria samtidigt som en ny framtid byggs. AGA har i mer än hundra år verkat i utvecklingens framkant avsende såväl teknik och design plus att de även haft ett hälsosamt miljömedvetande och helhetsperspektiv på tillvaron. Att vi blir ännu närmare grannar känns naturligtvis extra kul med tanke på våra gemensamma projekt kring framtida produkt- och tjänsteutveckling.
"Lös kundernas problem! Giv dem möjlighet till ökad lönsamhet, säkerhet och kvalitet i sin verksamhet." Gustaf Dalén.
Per Östling, DDC 2008-02-27

JM och AGA i avtal om nytt huvudkontor på Lidingö
AGA AB har nu tecknat ett tioårigt hyresavtal med JM. Avtalet avser AGA:s nya huvudkontor på Dalénumområdet på Lidingö och omfattar cirka 6 500 kvm kontorslokaler med option på ytterligare ytor.
AGA AB har redan idag sitt huvudkontor på området men har nu valt att flytta till ett större kontor i samma område.
- Det är mycket glädjande att AGA AB valt att stanna kvar på Lidingö och Dalénum med sitt huvudkontor. Uthyrningen är strategiskt viktig för Dalénumområdet då vi räknar med att attraktionskraften för övriga lokaler i området ökar i och med att AGA utökar sin verksamhet här, menar Lars-Olof Höglund, chef JM Fastighetsutveckling.
- Avtalet är strategiskt viktigt för AGA då vi nu kan samla huvudparten av våra verksamheter i Stockholmsområdet till en plats. Vi är övertygade om att en samlokalisering kommer att vara positiv för såväl kreativiteten som effektiviteten hos våra medarbetare. Vår strävan är att skapa ett modernt och flexibelt kontor som möjliggör nya arbets- och samarbetsformer utan att göra avkall på en god och rationell arbetsmiljö. Tillsammans med JM har vi alla förutsättningar att uppnå dessa högt ställda mål säger Jan Bäckvall, vd AGA AB. Källa: JM AB 2008-02-26

SVID och Dalénum
Per Östling är nu Ansvarig för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Region Mellan, det vill säga Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. Regionkontorens uppgift är att informera, inspirera och utbilda näringsliv och organisationer om design; ge råd till näringsliv och offentlig verksamhet; förmedla kontakter mellan företag, organisationer, designkonsultföretag och forskning/utbildning; initiera, utveckla och driva regionala designinitiativ och medverka i strategiska dialoger kring regionala utvecklingsfrågor.

Entreprenörhuset Dalénum 105 trappar upp en trappa ner
Nu växer vi nedåt. Med ytterligare två våningar under det plan där vi startade för tre år sedan. Uppbyggnadsarbetet pågår som allra bäst och redan nu har de första hyresgästerna etablerat sig.

Nyinflyttade på Entreprenörshus 105 Dalénum
Envoy Communication
Looft Industries Läs mer om dem
här
Market2Member Läs mer om dem
här

Dalénum Utvecklingskontor har startat
Detta är en plattform där företag och studenter samt nyutexaminerade talanger inom olika områden kan mötas i projektform. Syftet är att ge företag i regionen en möjlighet att få en kreativ och analytisk genomgång av såväl produkter som affärskultur. Kan saker göras bättre eller billigare. Kan funktionen förbättras? "Viktigt för utveckling är viljan att ställa nya frågor, det är då man kan få nya svar", säger Johan som är först ut på kontoret. Utvecklingskontoret drivs i samarbete med SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) och Nutek (Verket för näringslivsutveckling). Kontakta
Johan om du vill ha mer information.

JMs pressrelease angående Dalénum 2007-12-14

JM förvärvar strandområde på Lidingö
JM tecknar idag avtal med Diligentia om förvärv av en fastighet inom Dalénum-området på Lidingö. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 888 mkr, varav 158 mkr avser förvärv av 45 000 m2 befintliga kommersiella lokaler. Inom fastigheten planeras cirka 560 nya bostäder samt fortsatt utveckling av befintliga kommersiella lokaler, med idag cirka 50 hyresgäster. Förvärvet tillträds och upptas i koncernens balansräkning i samband med avtalstecknande. Betalning sker med 150 mkr vid tillträde samt med återstående del i samband med att detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under 2009. I och med detta förvärv disponerar JM mark för cirka 900 bostäder i området.
- Dalénum har Stockholms bästa sjöläge; i söderläge, nära strandlinjen, med utsikt över Stockholms inlopp och Djurgården men ändå nära Stockholms innerstad, säger Johan Skoglund, VD på JM.
Arbetet med planläggning av området pågår. Byggstart beräknas ske under första halvan av 2009 och första inflyttning planeras till sommaren 2010. Dalénumområdet på Lidingö, där AGA tidigare hade sina fabriker, är planerat för upp till 1000 bostäder och minst lika många arbetsplatser. Bostäderna kommer i huvudsak att bestå av fyra- och femvåningshus där strandläget tas tillvara så att så många som möjligt får sjöutsikt från sina bostäder. Den nya stadsdelen ska erbjuda en hög servicenivå med bl.a. restauranger, butiker och skolor. Området ska präglas av ett hälsotänkande som kommer att märkas i såväl utformning som innehåll. Närmast stranden planeras ett attraktivt parkområde med trädäck, bryggor och gångstråk. I området planeras även en sporthall och konstgräsplan.
För ytterligare information kontakta:
Sten Hamberg, Affärsenhetschef JM Affärsutveckling: 08-782 88 52
Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm: 08-782 88 13
Tomas Eriksson, Pressansvarig JM: 08-782 86 6

DDC arrangerar FinnUpp 2008
År 2007 avgjordes lokalfinalen av FinnUpp här på Expot i Dalénum. Nu har vi fått klartecken för att arrangera även nästa års tävling - någon gång i mars 2008. Vi tycker att det är väldigt roligt att ännu en gång få dra vårt strå till stacken för att få fram nästa generation entreprenörer på Lidingö.

Nordcell på 105an
Nordcell arbetar med internationell trading inom pappersmassa. "Våra kunder som är pappersbruk finns framförallt i sydasien och mellanöstern medan massafabrikanterna/våra leverantörer är belägna i Sverige, Brasilen, Tyskland, Ryssland och Indonesien.

DDC på KunskapsStiftelsens Workshop
Detta var en fortsättning inom projektet Samhällsentreprenör. I denna workshop möttes deltgare från hela Sverige och alla olika delar i samhället - med en gemensam nämnare: de brinner för samhällsutveckling och entreprenörskap. Dagen leddes av Eva Moe, Stig Roland Rask och Joppe Pihlgren från KKS. Läs mer här: Kunskapsstiftelsen)

Entreprenörskap utan gränser
Måndagen 27 augusti deltog Per Östling samt Stefan Källander från DDC i Entreprenörskap Utan Gränser, EUG kickoff-seminarium kring Länsstyrelsens nya initiativ att hantera Regionens entreprenörskapssatsningar och att förbättra möjligheterna att få EU-medel. Tanken är att där såväl den av Nutek hanterade Regionsfonden som den av ESF fördelade Socialfonden ska uppmuntra till större, sammanhållna satsningar som ska drivas av länets aktörer i breda partnerskap. Detta är förhoppningsvis början på något vi inom DDC länge efterlyst: nämligen en fungerande Region (att jämföra med t ex Göteborg BRG) med en plattform att vända sig till för stöd och råd - och det är också lovvärt att man vill synkronisera de olika fonderna och dessutom fokusera på färre projekt. Mötet var välbesökt och och i vimlet sågs såväl lokala som regionala och nationella samverkanspartners till DDC.

SommarDesignKontor på Dalénum
Under sommaren har fyra designstuderande från olika delar i Sverige sammanstrålat på Dalénum för att intensivarbeta med olika projekt inom designutvckling för Linde-AGA, Diligentia och Dalénum Development Community. Syftet med dessa kontor är dels att unga designstuderande ska introduceras till näringslivet och dels att svenska företag ska en ökad insikt om vad designarbete är och hur det kan skapa konkret nytta. Läs hela artikeln här.

Kontrakt påtecknat för hela hus 105
DDCs fysiska bas utökas nu till drygt 1,5 tusen kvadratmeter med Rum för utveckling. Entreprenörshuset Dalénum 105 är en naturlig fortsättning inom Dalénum Development Community som sker i samsyn med Diligentia. Detta är en gemensam strävan att tillvarata de lokala styrkor som finns här, dvs en blomstrande och innovativ småföretagarblandning i en fantastisk miljö och med en grandios entreprenörstradition i botten. För mer information kontakta oss, info@dalenum.se | Upp igen

SamSäk-gruppen nya i hus 105
SamSäk är en säkerhetsentreprenör som arbetar med totallösningar för rikstäckande kedjekunder som Dressman, Lindex, Rusta, Guldfynd med flera. Tjänsterna inkluderar alltfrån upprättande av säkerhetsanalys och säkerhetsstandard till installation, utbildning och administration. SamSäk ägs och drivs i samverkan av flera av Sveriges viktigaste aktörer i branschen. Se mer här www.samsak.se | Samsäk-artikel | Upp igen

Besök från Kina
13e Juni fick Dalénum Development Community besök av en delegation från Kina, från flera större städer i Guangdong provinsen. Besökarna var ansvariga tjänstemän för
sport-och idrottsförvaltningar som ville veta hur vi organiserar detta i Sverige. Därför hade vi denna gång förstärkning av Anders Bergström, Kultur & Fritidsförvaltningens utvecklingschef. Tillsammans med Per Östling gav han en bild av den komplexa men fungerande ordning vi har med allt ifrån helt ideella föreningar i balans mellan bidrag och hyror till helt professionella klubbar/bolag med kommersiell inriktning dvs sponsorer, löner osv. Besöket avrundades med ett studiebesök på SATS-Dalénum med en trevlig guidning av platsansvarige.
Upp igen

FlexCom nya i hus 105
FlexCom arbetar med försäljning av telefontillbehör (mobila och stationära telefoner, headset, konferenstelefoni etc) till företag i hela Sverige. Arvid Hjoberg, som startade företaget, har arbetat länge inom branschen och vet vad som krävs för bra kommunikation: "Även om försäljningen mest sker via vår webshop är vi ofta ute hos våra kunder så att vi ser hur det ser ut i verkligheten, och kan då ge kloka förslag samt tipsa om nya produkter eller teknologier". www.flexcom.se | Upp igen

Kinesiskt statsbesök & Middag på Grand Hotél
Den 8-10 juni besökte Kinas president Hu Jintao och hans hustru samt flera kinesiska ministrar Sverige, bl a utrikesministern Yang Jiechi. Det är första gången ett kinesiskt statsbesök på den här nivån sker i Sverige. Besöket omfattade bland annat möten med svenska kungaparet, statsminstern och andra svenska ministrar samt representanter för näringslivet plus ett högtidligt mottagande av ostindiefararen Götheborg som återvänt till Sverige efter seglatsen till Asien. Agendan innehöll även mer konkreta diskussioner om miljösamarbeten samt affärssamtal om leverans av bussar, mobiltelefoner och GSM-nät. Besöket avslutades på söndagskvällen med en middag för ca 200 speciellt inbjudna på Grand Hotel i Stockholm. Bland dem återfanns Peter Wallenberg, Signhild Arnegård-Hansen (ny ordförande i Svenskt Näringsliv), Anders Dalvig (VD IKEA Group), Jonas Wiström (VD Ångpanneföeningen) och dessutom Per Östling från DDC /
Business Development Bridge - som arbetar med att skapa internationella affärsutbyten och då speciellt med Kina. Upp igen

DDC på workshop om
SamhällsEntreprenörskap i Göteborg

CIP på Chalmers, Apprino i samarbete med KK-stiftelsen arrangerar ett antal "workshops" som ingår i projektet Samhällsentreprenör. Syftet med detta att fånga de principer som styr samhällsentreprenörskap; viljan att utveckla samhället och skapa förändringar. Till dessa har bl a forskare, utbildare, och personer som arbetar med regional utveckling bjudits in. Per Östling, från DDC, var en av 20-tal som deltog i Samhällsentreprenörskap i praktiken den 12 april på Chalmers i Göteborg där ämnena bl a behandlade lyckade exempel på samhällsentreprenörskap. Upp igen

SATS har öppningsfest på Dalénum
Lördagen den 31 mars äger den stora invigningsfesten rum för SATS Lidingö! Då bjuder vi på ett fullspäckat program för stora och små hela dagen. Läs mer här | Upp igen

Vinnarna av lokalfinalen Finn upp 2007
Irma Granit och Camilla Cronqvist skapade den smarta diskhandsken som kombinerar handske med diskborste och disksvamp - allt i ett. En enkel men smart idé som gör det lätt att diska allt från långa smala glas till rejält smutsiga stekpannor. Totalt sett fanns drygt 60 uppfinningar representerade. Upp igen

Finn upp - På en historisk grund för en fantastisk framtid

Vad: Uppfinningsrika 8e klassare visar upp sina idéer
När: den 28e mars
Var: Dalénum; där tidigare så många uppfinningar sett dagens ljus, i Expot vid entrén.

DDC har tagit på sig att ordna årets lokalfinal av Finn upp på Lidingö då det ligger helt i linje med vår ambition med Lidingös utveckling. Vi har genom två lokala uppfinnare Ingrid Thyr Forsell/Trikodil och Peter Holzman /Garageguard besökt och sökt inspirera eleverna på Torsviks Skola, som i år är den den skola som satsar fullt på detta med företagsamhet och skapande Regionsfinalen går sedan av stapeln 14e April och vi hoppas på att få se många fantasifulla bidrag. Alla är välkomna att besöka evenemanget!
       För detaljer om tider, eller om du vill delta i juryarbetet eller om du har andra frågor skicka ett mail till per@dalenum.se | Upp igen

Rollmakarna flyttar in på 105an
Rollmakarna arbetar med företag och individer som vill stärka och förändra sina egna roller i samspel med andra. Kalla det teambuilding, coaching, personlig utveckling eller presentationsteknik... i vilket fall så är det både roligt och utvecklande. Läs mer om Rollmakarna och Eva Bäckman på hemsidan rollmakarna.se | Upp igen

Från gas via bio till biogas…. på Pub Dalenum
Den 15e feb var det alltså dags för PUB igen i Dalénum. Några hade valt att optimera aftonen genom att göra det hela till ett företagsevent. T.ex sågs Åke Bööse med alla sina medarbetare inmundiga den av Sjövillan framdukade buffén. För endast 75 kr/pers erbjöds goda pajer, kallskuret, sallader, ost & kex mm som tillsammans med ett glas valfritt på AGAs konto blev en prisvärd spis.
      
Som PUB-partner hade AGA även försett oss med en utomordentligt påläst och intressant föredragshållare i form av Roger Andersson. Han berättade allt och lite till om Biogas och andra liknande bränslen; vad som hänt hittills, var vi står nu och vart vi är på väg. Ämnet blev ordentligt genomlyst med god hjälp av den mycket intresserade och initierade publiken. Det diskuterades allt från subventioners utformningar och felriktade skatteteknikaliteter till globalt miljöhänsyn och understundom var diskussionen hälsosamt intensiv.
      
Så, inte förrän framemot 19-tiden släpptes kvällens musikant Jonas Nyman fram till scenen. Med hjälp av en bred repertoar, en akustisk gitarr och sin fantastiska röst fick han snabbt stämningen i topp (man skall väl i ärlighetens namn nämna förstärkare och ljusshow också i sammanhanget) Kvällen avrundades framemot 21 med en omgång av den kvarvarande publikens spontana önskningar….
      
Tack alla närvarande i allmänhet för en trevlig kväll och AGA, Akazia, Diligentia och Sjövillan i synnerhet. Håll utkik efter nästa aktivitet här på denna sida! info@lidingosjovilla.nu | Upp igen
Pub Dalenum nr 3, 15 feb 2007!
Alla som arbetar på (eller har anknytning till) Dalénum är hjärtligt välkomna till Pub Dalénum på Lidingö Sjövilla torsdagen 15/2. Serveringen öppnar kl 17 och musiken börjar ca 18.30. Vår PubPartner AGA bjuder dessutom på förfriskning (kl 18) och ett intressant föredrag om miljöbränslen. Ta tillfället att träffa andra (glöm inte visitkorten) och/eller att umgås med arbetskamraterna över en öl och lite god mat. På Pubmenyn finns läckra smårätter, om ni vill äta från den större menyn rekommenderas en förbeställning på info@lidingosjovilla.nu | Upp igen
Skaraborgs Sjukhus donerar en Sedator
till Forum Dalénum

Ut ur det blå (eller rättare sagt från Skövde) så ringde plötsliigt Per-Arne Ekfeldt från Skaraborgs Sjukhus. Han hade sett på nätet att vi håller på att bygga ett AGA-museum, och i sjukhusets källarregioner hade han upptäckt tre väl bevarade AGA Sedatorer. Ville vi ha en? Det ville vi absolut! Forum Dalénum kan nu i februari stoltsera med en AGA Sedator lustgasapparat från 1947, komplett med bruksanvisning, instruktion för barnmorskor samt försändelseavi. Vi är djupt tacksamma för detta... Och vi tar gärna emot fler AGA-relaterade objekt!  Upp igen
Unik gåva från hemvärnet
I december 2006 donerade Lidingö Hemvärn en gipsskiss gjord av Bror A Marklund till vår utställning av Gustaf Dalén-memorabilia. Vi tackar Tommy Eklund, som var den som stod för överlämnandet och alla de andra för denna speciella och unika gåva. Läs mer.
| Upp igen
Nytt besök från Guangdong. Seminarie på Dalénum för ömsesidig utveckling mellan Guangdong och Lidingö samt övriga Sverige
Busines & Development Bridge anordnar 29 november ett seminarium på Dalénum. Medverkar gör bland annat representanter från Lidingös näringsliv (t ex AKEBOOSE Graphic Products Inc, Rahmqvist-gruppen), olika utvecklingscenter (Inova Business Incubator, Intellectual Capital Community) samt från departement och länsstyrelse. Kinesiska representanter kommer från olika företag och institutioner i Guangdong samt från Kinesiska Ambassaden i Stockholm. Mer om Guangdong. | Upp igen
Projekt Närling startar
Syftet med Projekt Närling är att skapa en flexibel form av praktisk insyn i arbetslivet för gymnasieelever. De deltagande eleverna får en inblick i arbetslivet generellt och får också möjligheten att se och lära känna en mängd olika branscher och verksamheter inför det framtida yrkesvalet. Läs mer om Närling | Upp igen
Fyrsprånget går vidare
Analys och kompetensutvecklingsplanering är genomförd och Fyrsprånget fortsätter nu med kompetensutvecklingsfasen för de i projektet kvarvarande företagen. Denna del av Fyrsprångs-projektet kommer att starta innan årets slut för att avslutas under första halvan av 2007. Fyrsprånget är en del av DalénumAkademins utbud. Upp igen
Certitude nya i hus 105
Mats Forsell driver ett företag som arbetar med energihandeltjänster och -konsulting på internationell basis. Konsulttjänsterna är främst kopplade till uppbyggande av infrastrukturer hos kundföretagen och analystjänster inom energihandel. Under början av 2007 ska företaget även lansera en energihandelsportal för optionshandel med energiderivat.
Upp igen
DDC är nu samarbetspartner till Finn upp
Finn upp, som startade 1979, är ett nationellt projekt som ska stimulera kreativiteten hos skolbarn och inspirera en ny generation uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Och både lärare och elever kan få kreativa hjälpmedel för uppfinnarresan i Finn upp-väskan. Målet med Finn upp är inte främst att skapa kommersiellt gångbara uppfinningar - utan det är själva resan dit som ska vara utvecklande och lärorik. Som extra inspiration arrangerar Finn upp även en uppfinnartävling var tredje år, som alla elever i årskurs 6-9 kan delta i. År 2006 deltog 7579 elever från 223 skolor över hela landet med totalt 5340 idéer.Vinnande bidrag har ibland varit mer komplicerade saker som jordvärmesystem eller en ny typ av skiftnyckel men även enkla lösningar på vardagsproblem och smarta produktförbättringar - en av vinnarna 2006 t ex var en flaska med en extra kork på sidan för enklare påfyllning. Andra listiga vinnare genom åren har varit en en krycka med inbyggd ficklampa i handtaget, en genomskinlig brödrost (så att man själv kan se när brödet är lagom rostat) och en osynlig slipshållare (som kom från Torsviks skola).
      
Dalénum Development Community är nu ett av Finn upps lokala samarbetskontor. I mars 2007 ska vi anordna en uppfinnarmässa och regional Finn upp-tävling i Dalénum Expo där Lidingös unga uppfinnare kan tävla. Innan dess kommer vi bland annat att se till så att lärare och elever, i sina egna klassrum eller på studiebesök, får tillfälle att möta innovatörer och entreprenörer från Lidingö. Kontakta oss om du vill veta mer. Här kan du läsa mer om den handledning Finn upp har gjort till uppfinnarresa.

Nya på 105an: Trikodil
Trikodil har tagit fram ett smart och tufft plagg för de allra minsta, en dräkt som lätt kan träs av och på, utan knappar, kardborrband eller liknande - vilket bland annat förenklar blöjbytet. Både idé och produkt är framtagen av Ingrid Thyr Forsell, som också är grundare till företaget. Läs mer
här | Upp igen
      

Genano är nya på 105an
Många pratar om en bättre miljö. Här är några som aktivt arbetar med det. Toni Lahdensivu, Klaus Nissinen och Kenneth Petersen från Genano Oy arbetar med högeffektiva luftrenare som används till exempel inom industrilokaler, kontor, skolor, daghem och inom vården. Detta finska företag, som har hela världen som marknad, har nu etablerat sig i Sverige - här i hus 105. Deras engelska hemsida hittar du här
| Upp igen
      


Nya på 105an: Matsverige
Malin Edblom och Fredrik Gustafsson har startat en smart restaurangguide på nätet, först ut var Malmö. Nu har de flyttat in på Dalénum. På MatSverige kan du söka restauranger via område, prisklass, typ av mat, typ av ställe samt typ av måltid. Hemsidan är enkel att använda och redan vid en snabb sökning visas en kort beskrivning av varje matställe. Därifrån kan man sedan enkelt gå vidare till en komplett sida med information om utbud, prisklass och mycket mer.
Upp igen

Inbjudna till kinesiska ambassaden
Per Östling från DDC och Torbjörn Siewertz från Business & Development Bridge, blev inbjudna till kinesiska ambassaden, 7 augusti, för en presentation av Kinas största nyhetsbyrå, Xinhua News Agency, som är en av världens fyra största nyhetsförmedlare. Representant för dem var Lu Wei, vice VD för Xinhua News Agency och VD för China Economic Information. Tack vare denna kontakt förbättrar vi våra möjligheter att skapa seriösa samarbeten mellan svenska och kinesiska företag. Upp igen


Möte på hög nivå i ett sommarvackert Göteborg
På Idébankens högsäte över Avényns brusande gatuliv så möttes Anders Meiton, grundare av Idébanken och Per Östling från DDC. Efter ett tidigare samtal på en av Esbris Estradföreläsningar om entreprenörskap har maildialogen nu lett till ett möte i verkligheten. Idébanken och DDC har många gemensamma och kompletterande visioner och kontakter, därför finns en gemensam önskan om samarbete. Detta givande möte avslutades med en lunch där vi fick tillfälle att dryfta tillväxt och samhällsutveckling med en av regionens politiker.
Upp igen

Future Center Meeting nr 2, i Toscana
20-22 juni 2006 genomfördes International Future Center Summit nr 2 i Toscana, Italien. Totalt deltog över 60 personer från Israel, Holland, Sverige, Skottland, Australien. Danmark, Finland, England, Italien, Tyskland, USA, Polen, Belgien Japan och Taiwan. Syftet med detta evenemang är att förstärka, inspirera och sprida de tankegångar som ligger bakom idén med Future Centers - en företeelse som uppstod i Sverige på 90-talet.
      
Per Östling var en av Sveriges fyra representanter. De andra var Leif Edvinsson, Caroline Dunne och Henrik Danckwardt, tre av dem som låg bakom själva idén med Future Centers. Mer information kommer... Upp igen

Kinabesök nummer 2, 9 juni 2006
Fredagen den 9 juni var det åter dags för ett besök från världens mest spännande marknad. Då kom en stor (20 personer) och blandad grupp från Guangdong provinsen, som även är känd som Kinas fabrik. Gruppen, som anfördes av tre personer från Sun Yat-sen Universitetet, innehöll representanter från olika branscher däribland möbler, belysning, bygg, marknadsföring och konsthantverk.

       Syftet med besöket var att i öppen mötesform lära känna varandra och diskutera kommande samarbete och utbyte av idéer och affärsmöjligheter. Efter mötet, här på Dalénum med oss, hade vi även arrangerat ett program som inkluderade besök på Ericsson och Volvo så att de skulle få en inblick i några av våra mest kända och internationella företag.Mer: Business & Development Bridge | Om oss och Guangdong | Upp igen


Nya på Dalénum-området: Spacebabies
Vi välkomnar Margareta Persson och hennes företag Spacebabies, ett företag som specialiserat sig på intelligenta och roliga saker för små barn samt innovativa mat- och dryckrelaterade produkter med djärv design för de som är något större. Företaget som startade 2003 har vuxit snabbt och har nu flyttat in i hus 133 här på Dalénum. Margareta som även är aktiv inom "Kvinnor och företagare" och Företagarna samt även är uppfinnare av "Sovpucken"har nu plats att fortsätta sin expansion.
      
Läs mer på deras hemsida. | Upp igen
DDC-pub nummer 2, torsdag 23 mars
Torsdag 23 mars genomförde DDC sin andra pubkväll på Dalénum. Även denna gång var det dryga sextiotalet gäster som kom och hade det trevligt på Sjövillan. Flygeln var framrullad, loungen förberedd, våren insläppt och kl 17 kom de första gästerna. Bland dem som utnyttjade pubkvällen för att ge medarbetarna lite andra möjligheter att träffas var AGA vilka hade både bokat bord och förbeställt mat. Vi som anordnat kvällen tyckte att det var ett riktigt bra initiativ.
      Denna pubkväll var den första PartnerPub-kvällen, och premiärpartner var Posten. Klockan 18 rullade evenemanget igång med att Per Östling välkomnade John Silverberg som berättade om Postens kunskap om distanshandel (för dem som inte var där: Posten är verkligen experter på postorder och de kommer att kunna erbjuda ännu mer tjänster i framtiden). När det var dags för den utlovade utlottningen (bland de som hade förhandsanmält sig) visade det sig att John hade med sig inte bara en, utan tre trevliga presenter! Och vinnarna blev Robert Edwardsson från Sphinxly, Peter Holzmann från GarageGuard samt Björn Ahnér från AGA. Grattis! Efter detta så bjöd Posten alla närvarande på ett glas öl, vin eller alkoholfritt, ett stort tack för denna generositet! Och när Claes och André öppnade kranarna började Olle Eilestam att kittla tangenterna lite lagom småjazzigt. Vid flygeln uppstod snabbt en gemytlig pianobarstämning och de som satt runt omkring önskade riktigt, riktigt bra musik! Vi hoppas att dessa gäster kommer varje gång! Olle, som har en bred repertoar, lät kvällen gå i jazz, rock och svensk anda. Vi hoppas att Olle njöt av vårt sällskap lika mycket som vi av hans! Tack och välkommen tillbaka!
      Mikael på Akazia hade även denna gång hjälpt till att anordna kvällen. Tack vare honom fanns ljus, ljud och en scen. Tillsammans med Lidingö Sjövilla blev det lika professionellt och välkomnande som vi önskat! Så får vi lov att tacka alla er som kom och önska er alla andra hjärtligt välkomna tillbaka nästa pubkväll som, om det finns underlag och önskemål, går av stapeln innan sommaren. Och för er som vill återväcka minnen finns loungen fortfarande kvar på Lidingå Sjövilla, åtminstone en stund till!
      Kommentarer, önskemål, vill du hjälpa till, vill du bli PubPartner? Skicka ett mail! | Upp igen
DDC-pub nummer 2 presenterades i samarbete med Posten

Rådslag kring lokal utveckling, fredag 10 feb 2006
Fredagen den 10 februari hade vi nöjet att vara finalen på en utvecklingskonferens anordnad av SKL för kommunalt och regionalt utvecklingsansvariga. Med i gruppen fanns också strateger från SKL samt representanter från NUTEK. Vi började med en rundvandring på området där vi beskrev platsen och var industriområdet Dalénum idag befinner sig. Väl uppe i vårt konferensrum drog Per Östling bakgrund, nuläge och vision kring DDC, Dalenum Development Community. Idag är svenska storbolag såsom AGA m fl inte längre så många och inte heller så stora... vad gör man med lokalerna, hur skapar man en levande miljö, hur får man till ny lokal utveckling och samverkan? Marianne Stenborg från QUL och Nyföretagarcentrum beskrev sedan företagsamhetsfakta för Lidingö varefter Suzanne Sandler och Gösta Almgren från WITH Sustainable Brand redogjorde för hur vi kan stödja och värna en hållbar företags- och samhällsutveckling. Vår inriktning sammanfattades på ett initierat sätt av Lars-Åke Hägg som betonade det vi alla känner: att ingen utveckling blir av om inte vi kan få individen att ta ansvar för sin bit av densamma. Detta är vad Lars-Åke benämner Common Sense, sunt förnuft helt enkelt. Under hela eftermiddagen var samtalsklimatet öppet och flera av punkterna skapade intressanta diskussioner kring detta med lokal tillväxt och utveckling. Upp igen

Improvus flyttar in i hus 105

Improvus AB är specialister inom standardisering och utvecklar produktions- och miljösystem och moduler främst för kemisk och farmaceutisk industri. www.improvus.se | Upp igen

Den första DDC-puben gick av stapeln, 26 jan 2006
Linda Röjås Söderman från oss på Profidema samt Mikael Röhstö från Akazia (hus 105) lade förutom tid och pengar ner en stor del av sin själ för att piffa upp Lidingö Sjövilla med en röd och inbjudande sofflounge, en bardel och en scen för musikunderhållningen.
      Klockan 18 hälsade Per Östling alla välkomna å arrangören Dalénum Development Communitys vägnar med några korta ord om samverkan och om att mötas för att underlätta den lokala utvecklingen och trivseln. Sedan gick ordet till Diligentias Johan Fernholm som förutom att presentera namnet på sin efterträdare också passade på att bjuda laget runt. Strax efter drog Helena Berggren och Andreas Wennberg igång sin mycket väl avvägda pub-show med gamla godingar som svängde. Nästa gång det kanske till och med blir allsång.
      Förutom drycker fanns även småplock som nötter och chips samt goda smårätter från Sjövillans kvällsmeny, för de som kände sig lite hungriga. De 50-60 premiärlejon som hörsammat denna invigningskväll verkade ha riktigt trevligt och vi hoppas att få de och många fler dyker upp igen vid nästa tillfälle.
      Tack återigen till Micke, Linda, Claes, André, Andreas, Helena, Johan, Andreas, Björn, Birger, Kjell, Micke, Håkan, Boel, Marie, Anders, Lisa, Lars-Åke, Adam, Anna. Suzanne, Gösta, Peter, Sarah, Magnus etc.
Upp igen

Besök av kinesisk delegation, 22 dec
Denna dag hade Dalénum storfrämmande i form av en kinesisk delegation från Shenyang-provinsen, som ligger strax norr om Beijing. Totalt sett var det sju representanter från provinsadministrationens stadsplaneringskontor som besökte Sverige för att få inspiration och kontakter.
      Direkt från Arlanda Airport kom de till Lidingö för att höra lite om lokal samhällsbyggnad och utveckling. Per Östling tog emot och ledsagade besökarna runt området, under det att historia, nutid och framtid diskuterades livligt. Både direkt och via den medföljande tolken. Historien om hur Gustaf Dalén retade upp sin bror genom att uppfinna en automatisk sängvältare väckte stor munterhet. Besökarna hade många initierade frågor kring byggnader, teknikutveckling och områdets utvecklingsplaner. Då dagen var ovanligt kall med både snöglopp och regndis avslutades rundturen med glögg i Profidemas konferensrum. Den varma drycken och pysslet med russin och nötter skapade en mycket gemytlig stämning även om det på kinesiskt manér var "chefens" visitkort man granskade nogsamt och tackade för.
      Samtalet var mycket öppenhjärtligt, och allvar samt skämt blandades friskt. Även om man i vissa fall inte riktigt visste om de faktiskt var allvar som att Per Östling omgående skulle följa med tillbaka till Kina och starta ett liknande område där.
      Det man avslutningsvis kan konstatera är att vi har mycket att lära av varandra. Delegationen var glädjande mycket intresserade av små utvecklingsföretag, miljöteknik. arbetsmiljö och hållbar utveckling i stort. För att vara lite provocerande är de kanske mer intresserade än många företagsledare i västvärlden, som mest verkar förgylla sina årsredovisningar med dylik terminologi.
      En ytterligare talande sitiuation som vi inte kan underhålla er är när Per Östling i målande ordalag beskriver förjänsterna med ett av de mindre produktutvecklingsföretagen vi gick förbi och som enda svar på det avslutande "Do you have any questions" får ett korthugget "How much?".
      Tanken är att de ovanstående besöken ska vara en del av vår tanke om en Business & Development Bridge som har som syfte att skapa nationella och internationella utbyten på en pragmatisk lokal och regional nivå. Syftet är att i framtiden kunna erbjuda inte bara kontakter utan även en affärs- och utvecklingsplattform för ömsesidig trygghet. Vi kommer att ta detta vidare genom att förutom att ta emot fler grupper här också samla ihop intresserade företag i Sverige för workshop-besök i såväl Värmland som Kina. Kontakter finns även med bl a Portugal, Taiwan, Spanien... och dessutom i Göteborg samt Sundsvall
. Upp igen

Per Östlings andra reserapport från Solstaden, 27 okt 2005
Kl 05.30 ringde väckarklockan gällt och obarmhärtigt. En timme senare ska jag plocka upp en av eldsjälarna bakom EntreprenörCenter; Örjan Melin. Tillsammans ska vi på en odyssé västerut för att diskutera möjligheterna till samverkan med Business Lighthouse i Karlstad och även besöka RAMP-05 i Aula Magna på Högskolan i Karlstad. Detta var min andra tripp till Värmlandsmetropolen på kort tid och jag hoppas kunna ta processen ytterligare några steg framåt.
      Bilresans tre timmar går fort då Örjan och jag som vanligt har mycket att dryfta kring Sveriges, och framförallt Stockholmregionens, kräftgång inom utvecklingsfrågor, och alla de idéer som vi har för att förändra denna situation. Väl framme hade vi ett avstämningsmöte med Bengt-Göran Bengtner och vi kände att detta kunde vi ta vidare i lämplig takt. Efter en avslutande och god sopplunch tog Örjan och jag oss upp till Högskolan för att uppleva det stora entreprenörseventet Ramp05, som anordnades av bl a Inova. Med mer än 400 besökare blev incheckningsminglet en smula kaotiskt, men det lindrades högst betydligt av de hemlagade chokladpralinerna som bjöds till kaffet från den lilla, förlåt, lila sponsorn.
      Showen som bjöds var alltigenom av mycket hög kvalitet och relevans med soffintervjuer, affärsidépresentationer, publikinteraktion med mera. Några guldkorn jag vill nämna är den norske superentreprenören och nestorn Alf Bjerke (Jotun-färg, Imsdal bordsvatten med mera) svar på frågan vilka misstag som varit viktiga för hans framgång: "- Skulle vi icke va klare denne ettermidda?..." Och jag tror intet öga var torrt när Tommy Andersson från sin rullstol berättade om hur han med sin hjälp av sina egenhändigt utvecklade handikappfordon hjälper medelålders människor att för första gången komma ut och uppleva naturen. Även en snutt av Sveriges häftigaste (och hittils dyraste) animerade långfilm, som görs här i Värmland, väckte ovationer i publiken. Tänk er en by med gröna huvudfotingar med en otrolig svada och som dessutom sjunger stämsång. Jag ser fram emot den premiären minsann.
      I det efterlängtade bufféminglet märkte man tydligt den stora fördelen att inte verka i Stockholm. Här känner alla varandra och verkar för en gemensam sak, regionens utveckling. Jag samspråkade med, förutom de medverkande entreprenörerna, representanter från bl a Kommun, Landsting, LAN, Almi, Teknikbron och Högskolan. Alla verkade vara tämligen eniga; pragmatisk samverkan är det som gäller för att bäst nyttja de resurser som gives. Inspirerade och men en sista avstämning med INOVA om att fullfölja samverkansplanerna äntrade vi sedan vår bil för återfärd till den kungliga huvudkommunen.
      
Läs mer om RAMP-05 | Läs mer om Woodstar | Upp igen

Fyrsprånget fortsätter nu januari 2006
Nu har vi kört igång projekt Fyrsprånget med kompetensanalysfasen. I första omgången deltar nu ett 30-tal företag och verksamheter omfattande nästan 200 medarbetare. Vi har möjligheten att ta in ytterligare deltagande företag succesivt under våren så välkomna att kompetensutveckla er med oss! Om ni är intresserade kan ni skicka ett mail till akademin@dalenum.se så hör vi av oss! Fyrsprånget är ett samlingsprojekt med stöd från Svenska ESF-rådet Mål 3.  Mer | Upp igen

Per Östlings reserapport från Solstaden,
14 oktober 2005

Eftersom Business Lighthouse tidigare besökt oss här i Dalénum var det naturligt för oss att återgälda besöket. Under denna dag hann Per besöka olika spännande företag och institutioner i Värmland. Mer | Upp igen

Näringslivsminister Östros besöker Dalénum och lyssnar på DDC och Projekt Plats
Per Östling presenterar konceptet och visionerna som ligger bakom Dalénum Development Community. Att fylla det gamla fabriksområdet Dalénum med ny livskraft. Att hitta tillbaks till den själ av hantverk, teknik och design som skapat detta område. Läs mer om PLATS

Till vänster Thomas Östros, till höger Per Östling.
Foto: Jan Sjöberg, LidingöSidan


Nytt företag i hus 105: Akazia
Event och arrangemang för små och stora företag. www.akazia.se | Mer | Upp igen
Falck Security på besök
Falck är Nordens största privata räddningstjänstentreprenör. Tillsammans med dem har vi börjat att diskutera utvecklingen av trygghetspaket för småföretagare. Ett paket som inkluderar säkerhetsbedömning för såväl den enskilde företagaren som för företaget. Dessutom är det tänkt att det inom ramarna för DalénumAkademin ingår ett säkerhetsblock, där Falck kommer att vara med i utarbetandet av de olika modulerna. Upp igen

Försäljningschef Fredrik Sundin, Account Manager Tommy Jerräng, Per Östling.

Vi gratulerar EntreprenörCenter
EntreprenörCenter, som tidigare fanns här på Dalénum-området, är färdiga att lanseras på riktigt. Tre års utvärdering av metoder och intrimning av organisationen är till ända. Den 22 augusti tillträdde Joel Widengren som den förste avlönade entreprenören inom organisationen och han kommer även att agera VD för EntreprenörCentret här i Stockholm. Vi är glada över att en av våra första och mest långvariga samarbetspartner nu har kommit ända fram. www.entreprenorcenter.se | Upp igen

Celebert besök från vår västra kust

Det är inte bara i Lidingö som folk arbetar för att skapa plattformar för innovation, entreprenörskap och utveckling. I slutet av augusti besöktes Dalénum av gäster från Karlstad och Göteborg. Bengt-Göran Bengtner från Vinnovas projekt VinnVinn samt Helena Kovács och Lena Holmberg från Apprino studerade vad vi gjorde här och berättade om vad de själva arbetar med på andra sidan Sverige. Mer | Upp igen

Framtidsmän kom till Dalénum
En av fortsättningarna på the FIRST INTERNATIONAL FUTURE CENTER SUMMIT (se nedan) är produktionen en paneuropisk kortfilm om olika framtidscenter i Danmark (MindLab, Momentum, Innovation Lab) England (FutureFocus@DTI Royal Mail Innovation Lab, Holland (Het Buitenhuis, De Werf, Mobilion, Kasteel Groeneweld, the Academy of SZW - alla dessa är framtidscenter som drivs inom företag och olika statliga myndigheter) Sverige (Interactive Institute, Färgfabriken, IC Community plus vi, Dalénum Development Community. Syftet med filmen är att marknadsföra idén, utforska nyckelfaktorerna till framgång och fungera som inspiration för nya center. På bilden syns Bernt Ericson, Per Östling, Hank Kune, Henrik Danckwardt och Jur Kosterbok. Upp igen


På besök i en holländsk framtidsmiljö
The FIRST INTERNATIONAL FUTURE CENTER SUMMIT
19-21 maj 2005 i Holland. Detta var ett tredagars seminarium med representanter från hela världen: 56 deltagare från 13 nationer från högskolor, företag och institutioner. Per Östling, grundare och eldsjäl inom Dalénum Development Community, var en av Sveriges representanter. En annan mer känd svensk som deltog var Leif Edwinsson, mannen som betraktas som alla Future Centers fader.
      
Syftet med detta möte var att stimulera utveckling av, och utforska olika koncept inom Future Centers samt att skapa ett aktivt nätverk för alla de som arbetar med att utveckla Future Centers. "Det var en upplevelse, berättar Per, att se detta fenomen i verkligheten. T ex hur Holländska Skattemyndigheten i Holland i ett av deras allra äldsta hus har skapat ett Future Center, komplett med ett brainstorming-rum med avancerad datorkraft och även den absoluta motsatsen; ett brainstilling-rum som var precis som en strand, med sand, sol och ljudet av vågor.
      
Future Centers bygger på skapa olika former av miljöer som inspirerar att skapa nya synsätt och att få igång interna utvecklingprocesser som leder till ny kunskap och till värdeskapande aktiviteter. De är fysiskt och psykiskt stimulerande platser där nätverk kan skapas och där samverkan mellan olika aktörer inom såväl näringsliv som samhälle kan ökas. På så sätt kan såväl kapacitet som produktivitet för individer och organisationer utvecklas. Det finns idag många olika typer av Future Center spridda runt hela världen. Enkelt uttryck kan man säga att inget Future Center är de andra likt, men de är ändå alltid mer lika än olika.
      
"En av våra visioner", säger Per Östling, "är att göra Dalenum Development Community till ett lokalt Future Center, men med regionala inslag också. Tack vare detta evenemang har jag fått förmånen att ingå i ett stort internationellt nätverk av kreativa människor som har insett vikten av att ta tillvar humankapitalet i små och stora företag. Vårt deltagande i detta evenemang sponsrades av bl a Posten, region Stockholm, Företagarna; region Stockholm samt Föreningssparbanken. Tack". Upp igen

Vad händer i april?
Tyska kontakter?
Svensk Form Stockholm på gång
Kreanord kickoff
Mingel med Nyföretagar-
centrum
Stor inflyttning
efter sommaren
de Laval var här
Närings-
departementet
på workshop
Finn upp på Dalénum
SVID-möte på Dalénum
Pressrelease från DDC
DDC blir SVIDS regionkontor
Entreprenörshus 105 växer
JM förvärvar Dalénum-området
Nordcell
nya i hus 105
DDC på Workshop hos KKS
Entreprenörskap utan gränser
SommarDesign-
Kontor genomfört
Kontrakt skrivet på Entreprenörshus Dalénum105
SamSäk
nya i hus 105
Nytt Kinabesök
Flexicom
nya i hus 105
Kinesiskt statsbesök & Middag på Grand
WorkShop om Samhälls-
entreprenörskap
SATS nu på Dalénum
Lokalfinal
Finn upp
Rollmakarna nya
på 105an
Pub Dalénum
nr 3
Donation från
Skaraborg
Gåva från Hemvärnet
Nytt besök från Guangdong
Projekt Närling inleds
Fyrsprånget går vidare
Certitude nya på 105an
DDC i samarbete med Finn upp
Trikodil nya på 105an
Genano nya på 105an
Matsverige nya på 105an
Joykids nya på 105an
Möte med Idébanken
Future Center Summit nr 2
Kinabesök nr 2
Spacebabies har landat
DDC-pub nr 2
Kommunalråd på besök
Improvus flyttar in
Premiär på DDC-pub
Karlstad igen
Kinesisk delegation på Dalénum
Per reser till Karlstad
Fyrsprånget fortsätter
Näringslivsministern besöker DDC
Akazia flyttar in
Falck Security på besök
Vi gratulerar EntrepenörCenter
VinnVinn på besök
Framtidsfolk besöker Dalénum
På Future Center besök i Holland