Market2Member. Mer makt till konsumenten ger bättre marknadsföring.

 
I alla media finns en störtflod av annonser, logotyper och meddelanden från sponsorer och annonsörer. Oftast bryr vi oss inte. Ibland blir vi till och med irriterade över deras påflugenhet. Men, samtidigt finns det också en intresse från både konsument och annonsör om ett ömsesidigt utbyte. Market2Members affärsidé är just det; att skapa en plattform som bygger på "permission marketing". Ett begrepp som betyder att det är konsumenten som bestämmer. Och det tjänar alla på...
 

Dagens medialandskap ser inte ut som gårdagens. Och hur morgondagens kommer att se ut kan man bara spekulera i med mer eller mindre ackuratess (vilket många kan livnära sig på). En sak är dock säker; här på Dalénum 105 så finns två personer som radikalt vill omforma den digitala marknadsföringen.

"Idag är konsumenterna medvetna, kunniga och de vet vad de vill ha", säger Trued Holmquist som är en av de två som ligger bakom Market2Member, "de vet också vad de inte vill ha. Vi arbetar med kunskapsmarknadsföring, och en av våra främsta styrkor är just vår stora kännedom om konsumenter och beteenden."

Market2Member kan erbjuda riktad kommunikation i digitala kanaler, baserat på "permission marketing", det vill säga marknadsföring med samtycke från mottagaren. Alla som blir medlemmar i Market2Member får ersättning för sitt engagemang i form av ett välutvecklat lojalitetsprogram som bland annat innefattar ett bonussystem. Och medlemmarna kan tjäna poäng genom att ta emot reklam i valda kanaler, email, sms etc, vara med i undersökningar eller bidra med annan information och dessa poäng kan bytas mot såväl kontanter som produkter, tjänster eller skänkas till välgörenhet om så önskas. Tack vare Market2Members unika webbaserade lösning kan annonsörerna också själva skapa, skicka ut och mäta kampanjer och/eller marknadsundersökningar. På så sätt kan budskap skräddarsys för en skräddarsydd målgrupp, som vill ha den typen av information. Med andra ord; bara fördelar för alla...

"Många företag har tidigare trott att de automatiskt kan äga konsumenterna, och vissa verkar tro det fortfarande" påpekar Charlotta Berg som är den andra av Market2Members grundare. "Det blir allt viktigare att förstå att det idag krävs mer för att skapa en god kundkontakt som dessutom är långvarig".

Charlotta är, precis som Trued, en erfaren entreprenör som varit med om att bygga upp ett flertal företag, bland annat Movilisto som är Spaniens största leverantör av mobilt innehåll. Trued har arbetat länge med bank och finans, bland annat med att bygga upp nya affärsenheter inom Handelsbanken och även BankID där han också var VD.

"Det här är inte det första företaget vi startar. En viktig sak som vi lärt oss är att oavsett hur bra en idé än är så är det genomförandet som är det viktigaste. Långsiktighet är ett annat viktigt mål, ett uppstartsprojekt tar normalt 3-5 år. Och under den tiden måste man dessutom ha lite tur, lite timing och det ska vara kul. Vi kommer att anställa vår förste utvecklare nu och under våren 2008 kommer vi att lansera Market2Member i liten skala. Och sedan är hela världen naturligtvis vårt mål."