Några Guangdong-fakta
Guangdong är en av de absolut mest spännande och dynamiska provinserna i dagens Kina. Geografiskt sett så ligger den längst ned i södra Kina, med Macao och HongKong i närheten. Just detta läge, som hamnstad och med stark merkantil och i viss mån även kulturell påverkan från de europeiska kolonierna, har gjort att Guangdong blivit en central punkt i Kinas historia och utveckling. Området kallas också Kanton, vilket är en "franskifiering" av namnet Guangdong.

I händelsernas centrum
Redan på 1600-talet var Guangdong en port mot väs. Hit ledde den berömda handelsrutt som kallades Sidenvägen. En annan stor handelsvara härifrån var självklart té. Det var också i denna region som Svenska Ostindiska Companiet gjorde sina kinaaffärer på 1700-talet. Guangdong var också utgångspunkten för den stora utvandringen av kinesisk arbetskraft på 1800-talet, en utvandring som faktiskt fortfarande pågår - idag främst till USA. Området var centrum för Opiumkriget mellan Storbritannien och Kina och här uppstod också den första revolten i Taiping-upproret i slutet på 1800-talet, ett uppror som till dags dato är en av de blodigaste och våldsammaste konflikterna som inträffat i historien. Och från denna provins härstammar också den man som anses ha skapat det moderna Kina, Sun Yat-Sen.

Världens fabrik
Efter det kommunistiska övertagandet 1949 och fram till Deng Xiaopings reformer 1978 så hamnade Guangdong-provinsen i ett ekonomiskt bakvatten. Fram till 1990 fick de till och med skattemässiga fördelar eftersom området var så underutvecklat. Idag är området den största framgången i Kinas ekonomiska reformprogram.

Guangdong har länge varit starkt inom lättare tillverkningsindustri, som t ex: TV-apparater, elektiriska fläktar, kylskåp och andra konsumentprodukter som kläder, cyklar, leksaker, plastartiklar, skor och elektronik. En uppskattning säger att totalt 10% av världens konsumtionsvaror tillverkas i denna provins och det har uppskattats att mer än hälften av de leksaker som säljs i världen kommer från Guangdong.

Den starka knytningen till HongKong har varit en viktig faktorer i utvecklingen plus att detta är en "Special Economic Zone", en av fyra dylika exportfrämjande zoner som finns i Kina. Idag är Guangdong en viktig nyckel i Kinas tillverkningsindustri. Provinsen är idag den rikaste av alla i Kina och den kallas ibland "världens fabrik". Här bor 79 miljoner människor, 7% av Kinas totalt sett 1300 miljoner invånare. Området står för 7% av Kinas innevånare,11% av Kinas BNP, 31% av exporten, 46% av högteknologiexporten samt 28% av importen (siffror från 2005). För att få perspektiv på det kan man säga att Guangdongs BNP är ungefär lika stor som Danmarks medan hela Kinas BNP är i nivå med Storbritannien och Frankrike.

Guangdongs boom har i mångt och mycket baserats på arbetsintensiva produkter, tillverkade av lågt betalda arbetare och med en stor andel migrantarbetare. Målsättningen här är att till år 2020 omvandla provinsens ekonomi med fokus på högteknologi, tyngre industri, forskning och miljökunskap. Regionen har idag en av Kinas största och starkaste konsumentmarknad, tack vare det stora inflödet av turister och de ständigt ökande lönerna. Här finns flest mobiltelefoner, flest bilägare, högst konsumtion av importerade varor och här finns landets högsta minimilöner. År 2005 var BNP per capita i Guangdong cirka US $7,000, nummer åtta bland Kinas 659 städer.

Till följd av bland annat avregleringar och inträde i handelsorganisationen WTO har Kina utvecklats till världens snabbast växande ekonomi. Det kinesiska näringslivet sjuder av optimism, febril aktivitet och snabba omvälvande förändringar. Detta attraherar företag från hela världen. Idag finns det bara i Guangdong drygt femtio svenska företag, ABB, Ericsson och Tetra Pak är de som står för de största investeringarna. Sveriges export till regionen uppgick 2005 till USD 360 miljoner medan importen var USD 480 miljoner.

Guangzhou - centret i provinsen
Guangzhou är centret i provinsen Guangdong, I staden, som är 2 800 år gammal, bor mer än 11 miljoner människor. Den kallas "vårens stad" eftersom staden alltid är grön och blommorna blommar året runt. Det är också en het stad, med temperaturer på 37 eller 38 grader på dagen, 28 på natten och 90% luftfuktighet när det är som värst. Det kantonesiska köket, är det mest kända av Kinas stora matområden. Menyn karakteriseras av färsk fisk och skaldjur från havet samt färsk frukt och grönt. Pengar, fina råvaror och kräsna kunder har gynnat framväxten av fettsnål flyhänt matlagning.

Att Guangzhou är ett stort handelscentrum märks tydligt, här finns Kinas största internationella flygplats, FedEx har etablerat företagets största "hub" utanför USA här och såväl vägnät, järnvägar som hamnar är väl utbyggda - och stora planer finns på expansion.

Och här finns även ett flertal stora lärocenter, däribland Sun Yat-sen University. Detta är ett av Kinas största och bästa universitet med fakulteter inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, medicin, farmakologi och ekonomi. Urprungligen så startades universitet år 1924 av Dr Sun Yat-sen, och han gav skolan dess motto "Study extensively; Enquire accurately; Reflect carefully; Discriminate clearly; Practise earnestly.", vilket är baserat på Konfucius läror. Antalet studerande är som en större svensk stad, mer än 60.000, och det har utbyte bland annat med KTH, Lunds Universitet och Karolinska Institutet - sedan 2004 har KI ett forskningslaboratorium på universitetet.

Imorgon?
Möjligheterna att göra affärer med Kina är många och stora för svenska företag. Dels kan Guangdong-regionen ebjuda billigare tillverkning, dels efterfrågar Kina nya typer av tjänster och kvalitetsprodukter inom områden där Sverige har stort kunnande och erfarenhet - inte minst inom miljöarbete. Att tänka på är också att det nu finns 300 miljoner kineser som har en levnadsstandard som är högre än det svenska genomsnittet. Det innebär att det finns en stor och radikalt ökande inhemsk marknad inom konsumtions- och produktionsvaror.

En faktor som kommer att påverka Kinas utveckling är den ökande medvetenheten (och internationella påtryckningar) beträffande intellektuella rättigheter, dvs copyright på ideer och produkter. En annan är den svaga miljömedvetenheten i Kina, landets föroreningsnivå beräknas vara 12 gånger högre än världssnittet. Korruption och kriminalitet är ytterligare två faktorer som finns och som måste tas hänsyn till. Mittens rike befinner sig just nu i brytpunkten mellan det gamla och det nya.

Alla de speciella kinesiska spelregler, sociala, politiska och affärsmässiga, måste beaktas för att ett företag måste förstå om de vill lyckas. Vilket inte alltid är så lätt för blåögda nordbor. Uppbyggande av personliga och nätverksrelationer är ett måste, i det ingår att förstå och bibehålla harmonin och kontinuitet i en relation samt att förstå all underförstådd kommunikation - och att veta vad man inte får säga. Förståelse för hur hierarkier fungerar är ett annat måste. Tålamod är en absolut dygd.

För att kunna lyckas väl vid ett kinesiskt förhandlingsbord, enligt kinakännaren Tony Fang, måste man ha insikt i tre olika aspekter av kinesiskt tänkande; konfucianism, kommunism och krigskonst enligt Sun-Tzu. Sun Zu, eller Sun Zi som namnet stavas på pinyin), var samtida med Konfucius (500-talet f kr). Han var en general som författade ett verk om krigskonst, innehållande 383 maximer om att segra och besegra. I Japan och USA har skriften länge varit populär bland företagsledare och i Sverige så utgavs boken för övrigt av Försvarshögskolan.

Låt oss därför avsluta med tre av Sun Tzus maximer:
•Den som varken känner sig själv eller sin motpart är dömd att förlora varje strid.
•Vi är inte dugliga att leda en marscherande armé om vi inte vet hur landskapet ser ut.
•Utan hjälp av lokala vägvisare kan inte terrängens fördelar utnyttjas.
Detta är kinesiska sanningar som håller fortfarande - efter 2500 år.

Mer om Business & Development Bridge