Första FyrsprångenFrån v till h: Larry, Henrik, Tommy, Per, EvaMi, Andreas, Dennis, Fredrik, Lars-Åke och Jan.

Medverkande
Dalénum, DDC
Per Östling
Lars-Åke Hägg
Larry Åberg
Marie Adams
Verab AB
Tommy Hindrikes
IC Community
Henrik Danckwardt
Kari Rahkonen
Föreningssparbanken
Evami Svensson
Microsoft
Atrox AB
Fredrik Nyberg
Posten
Dennis Carlsén

Deltagare
•U-Consult Sweden
•BL Travel
•Dinant AB
•Absid AB, Chefs- och
Personalutveckling
•With-communication
•HK Teknikidé
•Brevik Konferens AB
•Torsviks Tobak & Spel
•Den Mänskliga Faktorn Sverige AB
•Allservice Fönsterputs Städ AB
•GarageGuard AB
•Watzit
•Homelink
•Bonnier Responsmedia
•Lidingösidan
•Profidema

Under augusti och september 2005 så skedde de första Fyrsprången föreläsningssalen i Hus 104 på Dalénum. Totalt, under de tre dagarna, samlades representanter från 25 Lidingö-företag för att var med om dessa första steg i skapandet av en fysisk och viituell mötesplats för hela Lidingö. En plats som har samlingsnamnet Dalénum Development Community. Syftet med DDC är att skapa en aktiv miljö för utveckling och nätverksskapande för alla företag på Lidingö (främst småföretag) och för samverkan mellan olika aktörer i samhället såsom näringsliv, skola, arbetsmarknad, kommun med mera.

"Känns viktigt att det finns några som kan lyssna på mig
och som kan bistå med den hjälp som jag behöver"

Under dessa första Fyrsprångs-dagar presenterades de visioner som ligger till grund för denna satsning. Ett antal partner som ingår i DCC redogjorde för sina verksamheter och vad de har att erbjuda i form av tjänster, produkter och kunskap. Och sist men inte minst , olika lokala företag fick möjligheten att träffa varandra. "Vi har nu satt stenen i rullning".

Först ut var Per Östling från Profidema Development, initiativtagare till Dalénum Development Community. Han öppnade seminariet och presenterade konceptet och projektet, inklusive de ingående byggstenarna DalénumAkademin, Fyrsprånget, Hela-Lidingö.nu och Forum Dalénum.

Sedan kom Verab och Tommy Hindrikes. Verab är en av de absolut mest framgångsrika inom att utveckla totala utbildningslösningar och -metoder som ger direkta och konkreta resultat. De har bland annat skapat olika typer av utbildningar och specialinriktade program för personer (inklusive specialgrupper som invandrare och studenter) som är arbetslösa för att de snabbt ska lotsas in pĆ arbetsmarknaden eller till vidare utbildning. Detta har gjorts möjligt bland annat genom en konstruktiv samverkan mellan arbetsförmedling, kommuner och studieförbund som Medborgarskolan och ABF.

"Det är väldigt viktigt med eldsjälar"

Larry Åberg, representerade DDC, och berättade kortfattat och inlevelsefullt om de fem olika grundstenarna som DDC bygger på. 1 Företagsutveckling. 2 IT & Kommunikation. 3. Hälsa & Miljö. 4. Säkerhet. 5 Common Sense.

Två representanter från Microsoft, Andreas Brandt och Staffan Fredriksson, presenterade nyttan med Office för verksamhetsutveckling. Outlook 2003 samt One Note, ett nytt noterings/anteckningsverktyg.

Atrox Fredrik Nyberg. Mitt i lunchminglet presenterade han Atrox säkerhetstest för datorer. En sjustegs genomgång av företagets IT-miljö, som tar två timmar att göra.

Jan Sjöberg presenterade www.lidingossidan.se Denna sida innehåller kalendarium, nyheter och länkar till alla Lidingös företag och föreningar som finns pĆ Internet

Dennis Carlsén berättade om Postens elektroniska affärer och om deras olika lösningar för småföretagare. I takt med förändringarna i samhället har Posten arbetat hårt med att skapa nya nyttiga lösningar för paket, massbrev, eller distribution av dokument eller för säkra betalningar på nätet och nätbutiker.

Lars-Åke Hägg, från DCC; presenterade en introduktion av begreppet Common Sense Communication. "det gränslösa språket" som är en av grundbultarna för allt ledarskap med inriktning på samverkande handlingskraft och målinriktad resultatutveckling. Lars-Åke Hägg har arbetat med person- och organisationsutveckling sedan 1979.

"Mycket bra idé,
kan också bli ett bra ställe att marknadsföra mig själv på"

IC Community, Henrik Danckwardt, Kari Rahkonen. IC Community kan erbjuda analyser, rådgivning och webbaserade verktyg för kompetensutveckling för hela företaget och styrning samt uppföljning av verksamheten.Eller som det kan uttryckas med andra ord: Långsiktigt lärande, långsiktig lönsamhet.

Föreningssparbanken. Evami Svensson redogjorde för deras Kompetensfond som är en produkt för finansiell planering, utvecklad tillsammans med IC Community, som kan användas för att säkra den framtida kompetensutvecklingen för företaget.

tillbaks
till
nyheter