Samsäk - säkerhet över alla gränser, och över hela Sverige.
Vill man lyckas som företag är det väldigt viktigt att utveckla en bra affärsidé. Vad är väl bättre än att kunderna själva definierar vad de saknar och behöver ? Så startades SamSäk...

1995 fick några av Sveriges ledande säkerhetsföretag förfrågningar från olika kunder om totala säkerhetslösningar som kunde appliceras på rikstäckande basis. Detta visade sig vara omöjligt att lösa. Faktum var att det inte fanns någon överhuvudtaget som kunde erbjuda sådana totallösningar. Då ställdes den berättigade frågan: Varför finns det inte det ett sådant företag? Utifrån detta kundbehov startade SamSäk av ett 10-tal olika svenska säkerhetsföretag.

SamSäk består av en centralfunktion, som finns här i Entreprenörshus 105 på Dalénum, plus de olika delägarföretagen och övriga samarbetspartner (företag inom IT och IT-säkerhet, Svensk Handel, räddningstjänst, försäkringsbolag) över hela landet. Bland kunderna återfinns till exempel Dressman, Carlings, Cubus, Lindex, Rusta, Svenska Kraftnät och Guldfynd.

En egen standard.
Det som är speciellt med SamSäk är att flera olika företag inom samma sektor samarbetar för att skapa en bättre och billigare lösning för kunden. "Efter en behovsanalys skapar vi tillsammans en kundspecifik standard som ligger till grund för alla säkerhetsinstallationer, förklarar Mikael Karppanen från Samsäk. "Att uppfinna hjulet gång på gång är definitivt ingen god idé för kunden. På vårt sätt får kunden en total och enhetlig lösning med en enda kontaktväg, ett enda telefonnummer. Och vi verkar som support för kunderna i planering, utförande och uppföljning. Med minimala avvikelser, diskussioner eller nya upphandlingar. Detta minskar problemen och sänker kostnaderna, helt enkelt. En viktig uppgift för oss är den förebyggande verksamheten och ett annat praktiskt område som vi arbetat länge med är nyckelhantering, vilket kan bli klart komplicerat för en stor kedja med mängder av butiker. Men det intressanta är att vår uppgift faktiskt inte är att fungera som säljkanal för de företag som äger oss, utan vårt jobb är helt och hållet att förenkla och förbättra säkerheten för våra kunder på alla möjliga sätt. Det tjänar alla på."

Koordinerad säkerhet, med synergi.
När världen förändras så förändras också säkerhetsbehovet. Tidigare var mekanik kärnverksamheten inom säkerhet. Lås, galler och förstärkta dörrar var fullt tillräckligt för att hålla buset utanför. Nu behövs integrerade lösningar med allt från larm, CCTV, passagekontroll, värdeförvaring till intern revision - komplett med hotbilder och konsekvensanalyser.

"Vi har arbetat med säkerhet i 12 år nu, fortsätter Mikael, och vi fortsätter att bredda och utvidga vår verksamhet utifrån kundens önskemål samt vårt sätt att tänka och verka. Även om vi själva som företag inte kommer att kvantitativt att växa i någon större omfattning. För oss handlar det snarare om att bygga upp en stark och effektiv "virtuell organisation" som täcker alla nödvändiga säkerhetsområden och regioner. Inom allt från planering, projektering, installation, driftsättning, besiktning, dokumentation, utbildning, service, support och konsulting. Ja, helt enkelt allt det som våra kunder behöver - en enkel och lönsam relation."