Syrgas och värmeverk.
För de flesta av oss innebär den svenska sommaren sådant som smultron, sällskapsspel, sommarstugor eller kanske bara slöande på stränder.
För fyra unga designstuderande blev det istället en djupdykning i syrgas på Dalénum - sex intensiva veckor inom ramen för SVIDs Sommardesignkontor.

Själva idén med Sommardesignkontor bygger på att uppdragen är korta och idéorienterade samt att en kreativ och effektiv miljö skapas genom att blanda olika kompetenser. Sedan det första Designkontoret, 1998 i Alingsås, har över 100 kontor genomförts. För att unga designstuderande ska kunna introduceras till näringslivet och så att svenska företag får en ökad insikt om vad designarbete är och hur design kan skapa konkret nytta. 
     Varje år söker ca 500 designstuderande till Sommardesignkontoret, antalet platser är dock få och av olika anledningar så hoppade dessutom några orter av i sista stund, totalt genomfördes sju kontor sommaren 2007. "Egentligen hade vi tänkt att dra igång Sommardesignkontor här på Dalénum år 2008, sade Per Östling från Dalenum Development Community, men nu passade vi på att göra ett pilotprojekt eftersom det nu fanns ett extra stort behov. Och tack vare Lars Källsäter på Linde/AGA samt Markus Pfister på Diligentia plus några okonventionella idéer från vår sida lyckades vi dra igång detta på bara några veckor- det måste vara rekordtid." 

Annevi Sjöberg


David Joelsson

Johan Zetterqvist

Stina Wessman

Full fart från början 
"Allt gick väldigt fort", berättade David Joelsson som var en av de fyra studenter som ingick i projektet, "det enda jag egentligen visste var att jag skulle få möjligheten att arbeta med folk som har andra kompetenser. Det är alltid spännande, men samtidigt också svårare att kommunicera och arbeta med nya människor som man aldrig träffat - dessutom under stark tidsprocess. Samtidigt lär man sig väldigt mycket, alltifrån olika småsaker som tidsbesparande kortkommandon på PCn till hur man interagerar med andra inom en arbetsgrupp." 
     "Varje gång man går in i ett nytt projekt med nya människor så lär man sig massor och kanske framförallt om sig själv - bl a vad man är bra på", inflikade Johan Zetterqvist som är nyutexaminerad från designskola i Köpenhamn. "Sista veckan arbetade vi i princip dygnet runt, fortsatte Annevi Sjöberg, och då lärde man sig verkligen att hantera, eller inte hantera, stress". "Men detta är ju inte bara ett jobb, avslutade David, det är ett intresse också." 
 
Teknik på sjukhus 
Linde/AGA är ett företag med en lång tradition av innovationskraft, designtänkande och produktdiversifiering och de är inte helt ovana vid förändringar heller. "Vår uppgift var att studera och förbättra AGAs syrgasutrustning för sjukhus, nu och i framtiden", berättade David. "Projektet kom igång både snabbt och effektivt. För även om varje projekt är unikt så är grunderna desamma och vi har tidigare lärt oss att arbeta strukturerat i skolan. Även om jag ibland varit kritisk till delar av undervisningen måste jag säga att mycket man lärt sig faktiskt fungerar bra i verkligheten". 
     "I briefen definierade vi uppgiften med både bra och stor hjälp av våra handledare från FormUsWithLove. Vi skulle analysera hur AGAs syrgastuber för sjukhus skulle kunna utvecklas inom 5-10 år, om 50 år och om 100 år. Med utgångspunkt från detta skapade vi tre olika koncept som förändrades under projekttidens gång: 1. Nära och nu: förbättringar av befintlig produkt. 2. Där och kommande: Fullt möjlig framtid med fokus på möjligheter inom dagens research och teknikutveckling. 3. Någonstans och när som helst: vad som skulle kunna hända om fantasin får flöda och framtidsscenarier skapas. Av naturliga skäl kan vi inte avslöja några detaljer, vi har tystnadsplikt. Men det absoluta nyckelordet för oss var funktion: att förändra, förbättra och förenkla. Därför gjorde vi en grundlig research, bl a på sjukhus för att verkligen se produkten ur användar- och patientsynvinkel." 
     "Design är mer än en yta", förklarade David. "Vi har genomlyst hela systemet och utvecklat produkter samt tankespår som fungerar som underlag för vidare diskussion. Detta har resulterat i konkreta produkter som är fortsättningen på gasflaskor (komplett med integrerad infrastruktur), en helt ny teknik för distribution av syre (utan gasflaska, syre finns trots allt runt omkring oss hela tiden) samt helt nya sätt och tekniker som fotosyntes och andra "naturhärmande" tekniker. HiTech, eller High Technology, är ett välkänt begrepp idag. Imorgon kanske det snarare är HiNat (High Nature) - att vi utnyttjar, modifierar och förhöjer naturens egna metoder och processer. Nanoteknik och genmodifiering är exempel på dagens biologiska ingenjörskonst, något som kan vara både fascinerande och skrämmande". "En annan viktig aspekt i dagens produktutveckling är naturligtvis miljömedvetenheten", sade Annevi som tidigare studerat miljödriven produktutveckling i både Sverige och Australien. "Man ska inte producera något utan att veta hur det kommer att påverka miljön i framtiden och olika typer av ämnen med varierande egenskaper och återvinningsbarhet bör inte mixas utan att ha vetskap och teknik för att separera dem igen och ta hand om dem på ett hållbart sätt. Miljöneutral och HiNat inspirerad design innebär ytterligare designutmaningar men är ett viktigt och spännande område”
 
Vad är det vi håller på med? 
"I formgivning ingår också att göra en teoretisk design; att se det stora flödet, den stora strukturen och naturligtvis även de små, små detaljerna", berättar David. "Därför är en gedigen research oerhört viktig för om man vill ifrågasätta måste man också förstå", förklarar Johan. "Sedan är det dags att ställa alla möjliga och omöjliga frågor om företag/produkt och om man sedan omformulerar frågorna får man helt nya svar. Genom att börja tänka på framtiden har man redan börjat att skapa den." 
     Förutom Linde/AGA-projektet arbetade de även med en studie över industriområdet i allmänhet och det gamla värmeverket i synnerhet; vilket resulterade i ett smörgåsbord av idéer och inspiration där lekfulla idéer samsades med annorlunda och direkt genomförbara förslag som involverade sådant som en skatepark, en innovativ kombination av vägbula och tunnel, spännande förslag på alternativ skorstensanvändning och annorlunda former av parkeringshus.
 
Handledda med kärlek 
Varje kontor har en lokal projektledare (i detta fall Per från Dalénum Development Community) och erfarna designer som handledare (här FormUsWithLove). FormUsWithLove är en relativt nystartad och snabbt växande designbyrå med bas i Stockholm (och Kalmar) och de har en genuin kärlek till formen. "Vi vet att design många gånger utgör den säljbara skillnaden mellan att vara eller inte vara en framgångsrik aktör på marknaden". De tre huvudpersonerna (Petrus, John och Jonas) gick i samma klass på designskolan i Kalmar och arbetade bl a med ett aluminiumprofilprojekt som de nu kommersialiserat och börjat tillverka i Småland. "Normalt sett arbetar vi med egna ideer och som uppdragskonsulter inom formgivning, men vi tycker det är kul gå hela vägen och förverkliga en god idé. Det är dessutom nyttigt att handgripligen arbeta med hela produktprocessen om man verkligen förstå den." 
     "Vi har arbetat med FormUsWithLove i två år nu", sade Jonas. "Innan dess kom vi direkt från högskolan, därför är det viktigt för oss att få nya impulser och intryck utifrån. Vi kontaktade SVID för att vi ville driva eller delta i ett Sommardesignkontor, och de länkade ihop oss med Dalénum Development Community. Vi blev handledare och DDC projektägare. det passade oss båda perfekt". "Synkronicitet, skulle man kunna säga", inflikade Per. "För oss är detta ett drömprojekt på många sätt, fortsatte Petrus. Tidigare har vi bl a arbetat med workshops i Kalmar, men här handlade det om allt: design, process och gruppdynamik, så därför har vi lärt oss mycket. Vi hoppas att detta kommer att bli en tradition..." 
     "Nästa år har vi har gott hopp om ett arrangera ett betydligt större Sommardesignkontor", sade Per Östling från DDC, "och att uppdragen kommer såväl från Lidingö Stad som lokala och regionala företag som vill undersöka potentialen med design som konkurrensmedel." Och för de fyra som deltog i 2007 års Sommardesignkontor på Dalénum så är det nu dags att ge sig ut på arbetsmarknaden (eller tillbaks till skolbänken) men en sak var alla överens om: "Vi kommer att hålla kontakten."

Avslutning från AGA
Lars Källsäter, är vice VD på AGA, huvudansvarig för området Healthcare och den på Linde/AGA som var med att dra igång SommarDesignKontoret här på Dalénum. "Faktiskt så var våra förväntningar att designöversynen bara skulle omfatta form och yta. Men, studenterna här ville göra mycket mer. Istället för att utgå från den tekniska lösningen så betraktade de produkten och funktionen ur både patiententens och användarens synvinkel. En approach som naturligtvis är viktig för alla tillverkare, men som kanske inte alltid genomförs fullt ut eftersom det är lätt att utgå från den befintliga tekniken och de synsätt som man är van vid. Ett exempel: varför visar mätarna på gastuberna trycket mätt i bar när det användarna egentligen vill veta är hur många timmar eller minuter som återstår? För oss är det nyttigt att se hur dagens designers arbetar, att de integrerar alla möjliga tankesätt och discipliner - de skulle nästan lika gärna kunna kallas affärsutvecklare. Därför vore det roligt att få köra liknande projekt varje år, och gärna få med ännu flera att utnyttja detta koncept...".

Annevi, David, Johan & Stina kan kontaktas via info@dalenum.se

Tack Rahmquist (för bekväma, snygga stolar), Lidingö Tidning, Villa Brevik (för sköna sängar), Bosse på Moderatho & Co samt Gunnar på JG Rostfria för givande studiebesök, de som hjälpte oss på St Göran och Huddinge Sjukhus, Björn Ahnér och hans gubbar på AGA för fantastisk närservice. Plus Lidingö Sjövilla. Tack dessutom till Akazia. Gazell, Profidema med flera för lån av utrustning och allmänn support samt kaffe med mera. Och självfallet extra tack till Birger, som förutom allt annat även lyckades tysta ventilationen...