Projekt PLATS - en god idé för alla
PLAttform för Tillväxt i Samhället
Svensk tillväxt har normalt främst skett inom ramen för svenska storföretag. På deras agenda idag står emellertid fokusering på kärnverksamhet, effektivisering och nedskärning av personal. Dagens tillväxt och de nya jobben måste därför uppstå lokalt och i mindre företag. Ett stort hinder för detta är att småföretag mycket sällan rekryterar. Även om de behöver ny kompetens är de ofta tveksamma till den omfattande och arbetskrävande process som konventionell rekrytering innebär idag.

Plats för förändring
Idag finns det många personer som är arbetslösa. Orsakerna till detta kan vara många och olika, men i detta sammanhang är de oväsentliga. För att undvika eventuella missförstånd väljer vi att kalla alla dem som vill återgå till arbetslivet för fria kompetenser. Det är dock lätt att konstaterat att de som går utan jobb inte bidrar till tillväxt. Ett annat stort problem är den mentala nedbrytning som de drabbas av om de går utan jobb under en längre tid, vilket definitivt inte underlättar anställningsbarheten.
    
Därför måste något göras. Snabbt! Idag sker alltför få kontakter mellan lokala företag och samhällets fria kompetenser. Genom att skapa möjligheter för dessa att fysiskt mötas är vi övertygade om att många arbetstillfällen kan skapas. På så sätt kan riktig tillväxt uppstå - på både lokal och nationell nivå.