Projekt Närling
Ett enkelt sätt att föra samman gymnasieelever och företag

Vi vet att många företagare här på Lidingö är intresserade av att hjälpa till och samverka med skolan; till exempel genom att ta emot praktikanter. I praktiken så brukar det dock inte hända så mycket. Varför? Ofta, och speciellt när det gäller praktikantplatser, kan det upplevas som att antalet förpliktelser blir för stort och att det tar för mycket tid från de egna arbetsuppgifterna.
     Syftet med Projekt Närling är att skapa en flexibel form av praktisk insyn i arbetslivet. Tanken är att eleven följer med företagaren (eller en anställd) under en viss tid och iakttar, studerar samt reflekterar. Det finns ingen press på företaget att sysselsätta eleven i eget arbete eller att aktivt lära ut hur saker fungerar. Allt sker efter företagets egen kapacitet och möjligheter. Och det finns ingen press på eleven heller. Syftet med Närling-projektet är att eleverna får en inblick i arbetslivet generellt och att de, med en växande skara medverkande företag, får möjligheten att se och lära känna många olika branscher och verksamheter inför det framtida yrkesvalet.
     Detta upplägg ligger väl i linje med skolans nya Läroplan för 2007, med ökat entreprenörskaptänkande rakt igenom grundskola, gymnasium och högskola. Närlings-konceptet blir ett extra verktyg i Syokonsulentens verktygslåda och ett stort steg på vägen mot att alla gymnasielever ska ha en god insikt i företagandet samt förstå nyttan och nöjet av företagsamhet.
     Vill du veta mer, eller är du redan nu intresserad av att aktivt arbeta för detta? Kontakta oss!