DalénumAkademin
Tanken är att DalénumAkademin ska erbjuda resurser inom bl a kompetens- och affärsutveckling, datahantering, konsekvensanalyser samt uppläggande av hållbara strategier.
    
UtbildningsmiljÖn
Förutom att vi själva anordnar utbildning för utveckling så kommer vi att söka samordna det stora utbudet på ön av kompetensutveckling. I detta projekt, UtbildningsmiljÖn, ingår att erbjuda en strukturerad plats för presumtiva kursdeltagare, enskilda utbildningskonsulter, större utbildningsföretag, kursgårdar för en enkel och effektiv matchning av erbjudanden och behov av kurser samt lokaler.

Entreprenörsutbildning
DalénumAkademin, NyföretagarCentrum med flera kommer att under oktober dra igång en kurs för folk som vill starta och driva företag. Teori varvas med realistiska övningar för att ge ditt företag en flygande start. Kursen vänder sig till alla som vill ta steget och förverkliga en produkt eller idé. Är du entreprenör, har just startat företag eller är på gång så ska du omedelbart kontakta dalenumakademin@dalenum.se