Utvecklingskontoret Dalénum
Utvecklingskontoret erbjuder små och medelstora företag en genomgång av produkter, produktidéer eller verksamhet ur ett totalperspektiv - med nya ögon, med nya synvinklar. Tänk på att det är bara genom att ställa nya frågor som det går att få nya svar...

Vad är ett Utvecklingskontor?
Ett utvecklingskontor är en plattform för tvärvetenskapligt samarbete där nyutexaminerade studenter med färska kunskaper inom design, teknik, miljö, marknadsföring, naturvetenskap och ekonomi kan möta små och stora företag i projektform.

Vad gör UKD?
Utvecklingskontoret Dalénum arbetar med att knyta ihop olika kompetensområden. I mötet mellan kaos och ordning uppstår idéer och tankar som bygger på ett modernt helhetstänkande: funktion, innovation, ekonomi, ergonomi, miljö och hållbar utveckling. Allt som behövs för att skapa eller omskapa en produkt eller tjänst så att den innehåller ny konkurrenskraft och ett sundare tänkande. I ett utvecklingsarbete måste många (och ibland motstridiga) aspekter beaktas såsom estetik, funktionalitet, användarvänlighet, social kontext, ekonomi, material, tillverkningspremisser, identitet, energi, transport, etik, arbetarvillkor, återvinning och framtidsfrågor.

Ett exempel var kroppsnära utveckling inom syrgas för den medicinska sektorn samt hållbar processutveckling för stålverk för AGA Linde. Coach för stålverksprojektet var Umbilical Design, som arbetar med design för rymden och andra extrema miljöer och som har genomfört spännande samarbeten med European Space Agency samt NASA.

Så här kan det gå till
I Utvecklingskontorets lokaler finns plats för alla typer av projekt. Det kan vara en endags workshop eller ett halvårslångt utvecklingsarbete. Gruppens sammansättning skapas efter kompetensbehov och sedan drivs projektet med en väl utprovad designmetodik. Externa mentorer kommer dessutom att bistå med expertis och rådgivning.


Utvecklingkontoret 2.0 är nu i startgroparna!! kontakta per@dalenum.se


  Klicka här så får du se hemsidan!