Celebert besök från vår västra kust

Det är inte bara här på Lidingö som folk arbetar med att skapa plattformar för innovation, entreprenörskap och utveckling. I slutet av augusti besöktes vi på Dalénum av tre eldsjälar från Karlstad och Göteborg som har samma vilja och mål.

Lidingö visade upp sig från sin allra bästa sida denna augustidag när Bengt-Göran Bengtner, Helena Kovács och Lena Holmberg besökte Dalénum Development Community. Eftersom de länge har arbetat med frågor som rör hållbar tillväxt var de nyfikna på att få veta mer om alla de aktiviteter som pågår och som är planerade här. Det visade sig finna många gemensamma nämnare, både i erfarenheter och i framtida planer.

Bengt-Göran Bengtner har ett förflutet som bland annat chef på Telia och Ericsson. För fem år sedan var han med om att lägga ned en Ericsson-enhet i Karlstad. Han var inte riktigt nöjd med hur det gick till och hur de friställda hanterades. Detta engagemang för hur fri kompetens kan användas för att skapa tillväxt har Bengt-Göran nu fått nytta av i Vinnovas VinnVinn-projekt. Göteborg och Malmö/Lund har varit pilotstäder vad gäller att skapa nya typer av samverkan mellan olika aktörer som till exempel Länsarbetsnämnden, Trygghetsrådet, Business Region Göteborg och företag för att engagera friställda i nya anställningar eller nya företag. Resultatet har varit mycket positivt. Projektet VinnVinn påminner mycket om Plats-projektet, varför vi ska undersöka möjligheter till samverkan.

I Karlstad håller Bengt-Göran dessutom på att starta upp en verksamhet som kallas Business Lighthouse, som till viss del liknar Dalénum Development Community. I en byggnad i centrala Karlstad ska mindre företag och affärsutvecklare inbjudas för att sitta tillsammans och att på så sätt skapa en kreativ och tillväxtorienterad miljö. Detta arbete sker i samarbete med en fastighetsägare, som också har större lokaler dit företagen kan flytta när de vuxit sig större. Bengt-Göran betonar att ett viktigt krav för att få hyra lokaler är öppenhet och en vilja att dela med sig.

Lena Holmberg flaggade för att möjligheterna till samverkan kanske redan är på gång. Även hon har varit engagerad i att sprida erfarenheterna från VinnVinn, bland annat genom en handbok som kommer i tryck i början av hösten. Den innehåller processbeskrivningar och intervjuer med olika typer av medverkande aktörer. Det finns också planer på att göra det möjligt för fler regioner att få coachning i hur man arbetar på detta sätt. Lena är disputerad i pedagogik och har tidigare arbetat på IT-forskningsinstitutet Viktoria i Göteborg, men arbetar nu tillsammans med Helena Kovács i det egna bolaget Apprino, som erbjuder styrkebaserad verksamhetsutveckling med utgångspunkt i den amerikanska metoden "Appreciative Inquiry". Detta arbetssätt tillämpar de just nu på ett företagskluster i Göteborg, där målet är att ta fram en ny kommunikationsplattform bland annat genom intervjuer som fångar historier om goda erfarenheter av att kommunicera.

Helena Kovács har ett gediget förflutet inom entreprenörskap och kombinerar ett intresse för teknik med ett kunnande om etnologi. På Chalmers Entreprenörskola ansvarade hon för utbildningsverksamheten och byggde dessutom upp en investeringsfond som komplement till utbildningen. Hon har även utvecklat en inkubator för företag med inriktning mot konst och design på Stenebyskolan i Dalsland. Just nu är Helena på gång med att utveckla en kurs i entreprenöriellt ledarskap och coachning för entreprenörstudenter som gått ut Chalmers. Helena jobbar också med att skapa bättre förutsättningar för utvecklingsländer och har därför formulerat ett koncept för hur man kan arbeta bättre tillsammans för att förnya det lokala innovationssystemet på plats.

Efter mötet kunde samtliga parter konstatera att det fanns många anledningar att hålla kontakten samt även aktivt hitta former för samverkan. Förutom Plats-projektet är entreprenörsutbildning för både skolelever och vuxna möjliga projekt.

Bengt-Göran Bengtner bg@bengtner.se
tillbaks
till
nyheter