Per Östlings reserapport från Solstaden,14 oktober 2005

Från v till h:
Håkan Larsson, Ledarsolen
Per Östling
Stefan Andersson, PS Media
Anders Gustafsson, Business Lighthouse

Fotograf: Bengt-Göran Bengtner

Solen bröt fram genom höstmorgonens dimmor precis i det ögonblick jag passerade stadsgränsen till Karlstad precis som sig bör. Dagens första mål var Business Lighthouse, ett initiativ startat och drivet av Bengt-Göran Bengtner och Anders Gustafsson. Det nystartade Business Lighthouse befinner sig i Lantmäteriets gamla hus. Ett hus som är smakfullt och inspirerande nyrenovererat i en passande kombination av marin fartygskänsla och nyfunkis.

Eftersom Business Lighthouse tidigare besökt oss här i Dalénum var det naturligt för oss att återgälda besöket. De berättade om sin verksamhetsidé och presenterade även de företag som ingår i detta projekt. Ett av dessa spännande företag var PS Media, www.psmediagroup.com, som skapar lättanvända informationssystem för innehållshantering och tidstyrning av multlpla visningsplatser simultant (vilket på ren svenska ungefär betyder: suveränt presentationssystem).

Över ett par koppar kaffe och småljumna färskbakade kanelbullar diskuterade vi hur man på bästa sätt kan hjälpa varandra till utveckling och affärer. Vi på Lidingö skulle kunna erbjuda en affärshamn/business port för alla i Värmland som vill ha interaktion med Stockholmsregionen och Karlstad skulle på motsvarande vis bli en länk till såväl Värmland som Norge. I "Solstaden" finns av månghundraårig hävd kompetens och kontakter för detta.

Under en stärkande lunch fortsatte diskussionerna kring entreprenörsklimatet i Sverige, nu även med Håkan Larsson från Ledarsolen www.ledarsolen.se. Diskussionerna, och färden, fortsatte därefter till Karlstads Högskoleområde. Vi begav oss till INOVA www.inova.nu som är en affärsinkubator som vinnlagt sig om att ha tillgång till Högskolan, men ändå ligga lite utanför. Följaktligen har de placerat sig några hundra meter utanför högskoleområdet. Där samtalade jag med INOVAs verksamhetsledare Victor Isaksen och en av deras partner, Patric Bångerius på AvonTen Diligence www.avonten.com. Som företagsnamnet delvis antyder har de sin kompetens inom utvärdering av företag, affärer, idéer osv med speciell inriktning mot teknik och innovation. Även här diskuterades samverkan i mycket positiva ordalag. Ett första potentiellt projekt, som troligtvis är alldeles för tätt inpå, är deras RAMP-dag den 27/10 där innovationer skall demonstreras, innovatörer hyllas och en kompetent panel rådfrågas. Se www.ramp.inova.nu Vi beslutade dock att ses på Dalénum så snart vi kan för att diskutera vidare kring samarbeten. Fortsättning följer...

tillbaks
till
nyheter