BDB, Business & Development Bridge
Syftet med Business & Development Bridge är att skapa nationella och internationella utbyten, att vara ett brohuvud för förtroende i affärer och projekt av olika slag. Inom ramarna för projektet förs diskussioner med aktörer som redan finns på plats i olika länder och med referenspersoner som har egna erfarenheter av andra kulturer och affärsområden. Andra partners är bland annat handelsdelegationer, Exportrådet, revisionsbyråer, banker med flera för att skapa grunden till denna plattform.

Med start i Kina
Att Kina blivit startpunkt för detta projekt är en kombination av såväl slump som behov. Kina är ett land i stort behov av interaktion både som leverantör och producent - och det är en gigantisk och växande marknad. Via olika kanaler har det framkommit att många grupper, av olika kategorier och sammansättning, vill komma till Sverige från just detta stora land och vad de söker är seriösa och framförallt konstruktiva möten och besöksmål - och det är det som BDB kan erbjuda.Besök nummer 2, 9 juni 2006
Fredagen den 9 juni var det åter dags för ett besök från världens mest spännande marknad. Då kom en stor (20 personer) och blandad grupp från Guang-dong provinsen, som även är känd som Kinas fabrik. Gruppen, som anfördes av tre personer från Sun Yat-sen Universitetet, innehöll representanter från olika branscher däribland möbler, belysning, bygg, marknadsföring och konsthantverk. Syftet med besöket var att i öppen mötesform lära känna varandra och diskutera kommande samarbete och utbyte av idéer och affärsmöjligheter. Efter mötet, här på Dalénum med oss, hade vi även arrangerat ett program som inkluderade besök på Ericsson och Volvo så att de skulle få en inblick i några av våra mest kända och internationella företag.


Läs mer om oss och Kinas mest spännande provins Guangdong

Besök av kinesisk delegation, 22 dec 2005
Den 22 dec2005 hade Dalénum storfrämmande i form av en kinesisk delegation från Shenyang-provinsen, som ligger strax norr om Beijing. Totalt sett var det sju representanter från provinsadministrationens stadsplaneringskontor som besökte Sverige för att få inspiration och kontakter. Direkt från Arlanda Airport kom de till Lidingö för att höra lite om lokal samhällsbyggnad och utveckling. Per Östling tog emot och ledsagade besökarna runt området, under det att historia, nutid och framtid diskuterades livligt.  Det man snabbt kan konstatera är att vi har mycket att lära av varandra och att denna delegation var speciellt intresserad av små utvecklingsföretag, miljöteknik. arbetsmiljö och hållbar utveckling i stort. Ämnen som är sällynt aktuella idag.

Fortsättning följer
Vi kommer att ta detta koncept vidare genom att, förutom att ta emot fler grupper här, också samla ihop intresserade företag i Sverige för workshop-besök i intressanta regioner. Kontakter finns med bland annat Portugal, Taiwan, Spanien och samarbetspartner återfinns för närvarande i Göteborg, Värmland och Sundsvall
.

Intresserad av att delta?
Om du är intreserad av att skapa kontakter med Kina, eller andra intressanta länder och marknader, kan vi hjälpa dig. Vår ambition är bygga så många brofästen som möjligt mellan Lidingö och resten av världen. Kontakta oss
här